سرخ

خانواده_اقتصاد

ashpazi deser muz

Mavade lazem:podre jele muz yek livan shir-tekehayemuz:shire garmu sardo podr hamaru ba ham makhlot karde chand saat to yakh chal gozashte ta bebanbebandad

+ نوشته شده در  دوشنبه سوم فروردین ۱۳۹۴ساعت 10:22  توسط سرخ  | 

ashpazi deser muz

Mavade lazem:podre jele muz yek livan shir-tekehayemuz:shire garmu sardo podr hamaru ba ham makhlot karde chand saat to yakh chal gozashte ta bebanbebandad

+ نوشته شده در  دوشنبه سوم فروردین ۱۳۹۴ساعت 10:20  توسط سرخ  | 

اشبزي

ددسر موزاغغغغتننتنتدتت

+ نوشته شده در  دوشنبه سوم فروردین ۱۳۹۴ساعت 2:28  توسط سرخ  |