سرخ

خانواده_اقتصاد

اشبزي امروز كوكوي سه رنك موادلازم براي سبزي كوكوتخم مرغ دوعدد سيب زميني دوعدد متوسط سبزي كوكو ٢٠٠كرم؛موالازم براي كوكو زعفراني_سيبزميني دوعدد تخم مرغ دوعدد زعفران اب كرده نصف فنجان به همراه زرد جوبه فلفل ونمك به مقدار لازم _كوكوي زرشك وكردو  ه دومواد مياني جاي ميكيرد به همراه بنيربيترا_ ابتدا سبزي كوكوي سبزي را هم زده در تابه ريخته ميكذلريم يك طرفش سرخ شودسبس اونو تو تا به برميكردونيم بنيربيتزا وزرشك وكردو خرد شده رارويه ان ميريزيم سبس مواد كوكو زعفراني راكه اماده كرده بوديم را رويه ان ميريزيم وسرخ ميكنيم بعد از سرخ شدن  بابرش عرضي ان رارويه ديس ميجينيم تامواد مياني مشخص باشد رويه كوكو رو باسيزميني بخته شده وسير ميشه بشكل كل دراورده تابانمايه زيبا نوش جان كنيد بفرما نوش جان

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۴ساعت 10:52  توسط سرخ  | 

ashpazi deser muz

Mavade lazem:podre jele muz yek livan shir-tekehayemuz:shire garmu sardo podr hamaru ba ham makhlot karde chand saat to yakh chal gozashte ta bebanbebandad

+ نوشته شده در  دوشنبه سوم فروردین ۱۳۹۴ساعت 10:22  توسط سرخ  | 

ashpazi deser muz

Mavade lazem:podre jele muz yek livan shir-tekehayemuz:shire garmu sardo podr hamaru ba ham makhlot karde chand saat to yakh chal gozashte ta bebanbebandad

+ نوشته شده در  دوشنبه سوم فروردین ۱۳۹۴ساعت 10:20  توسط سرخ  | 

اشبزي

ددسر موزاغغغغتننتنتدتت

+ نوشته شده در  دوشنبه سوم فروردین ۱۳۹۴ساعت 2:28  توسط سرخ  |